Norrevångskolan är vackert belägen vid Mörrumsån i Mörrum. Här arbetar ungefär 270 elever i åk 6-9. Skolan har två arbetslag med 12 lärare i varje.

Skolledningen består av en rektor och en ledningsgrupp.  Elevhälsan består av rektor, skolsköterska, skolkurator, studie- och yrkesvägledare och  specialpedagog.

Så arbetar vi

Norrevångskolan är en helhetsskola. Skolan erbjuder frukost till alla sina elever och studietid i direkt anslutning till skoldagens slut fyra gånger i veckan. Då finns både utbildade pedagoger och fritidspersonal tillgängliga. Allt för att eleverna skall få möjlighet att arbeta klart här i skolan och inte behöva förlita sig på att hemmet kan stötta i alla ämnen. Skolan är en läxfri skola, allt i enlighet med vår kursplan LGR 11.

Skolans vision är att alla skall känna trygghet, meningsfullhet , delaktighet och arbetsglädje i det dagliga arbetet. Därför är relationsarbetet en viktig del av vår verksamhet.Utöver de vanliga lektionerna, träffar mentorerna sina mentorselever två gånger/vecka på mentorstid. Vid dessa tillfällen planerar/utvärderar eleverna veckan. Vi arbetar också med elevens utveckling, både enskilt, kunskapsmässigt och med det sociala samspelet i gruppen. Vårt mål är att varje elev ska kunna utvecklas efter sina förutsättningar och få med sig de verktyg de behöver för framtiden. Skolan erbjuder välutbildad personal som med stort engagemang och djupa ämneskunskaper utmanar varje elev.

Elevforum

Elevforum är elevernas röst i det dagliga arbetet på skolan. Det är genom deras arbete man kan åstadkomma förändringar i skolmiljön. Rektor, lärarrepresentant och fritidspersonal träffar klassrepresentanterna ca en gång per månad och diskuterar aktuella frågor . Skolans elevforum har en aktiv roll och arbetar för att ständigt levandegöra elevdemokratin i olika sammanhang. Protokoll från dessa möten hittar du under “Elev – elevforum”.

Lattjo 49

Vår fritidsgård och idrottshall, samt biljardrum, bordtennislokal, styrkerum och motionsrum, är en naturlig del av skolans verksamhet, men är självklart också öppna efter skoltid, då det erbjuds Lattjo 49. Detta är fritidsaktiviteter som elever kan syssla med tillsammans med olika ledare. Exempel på aktiviteter som erbjuds är judo, mat och bak, badminton mm. Detta är ett bra komplement till skolans studietimme, som på detta sätt ger eleverna stor valfrihet med tiden efter skolans slut. Vi tycker detta är en viktig del i skolans helhetstänk. I källaren finns också kommunens första fritidsbibliotek där man kostnadsfritt kan låna allt från skateboard till skidutrustning.  Fritidsbiblioteket har öppet måndagar kl 18-20.

Våra profiler

Norrevångskolan erbjuder följande profiler:

Allmän idrottsinriktning, Ishockey, Fotboll, Konståkning, Musik-och kultur, Digital profil, Mat och Bak samt Fiske.

Ytterligare information om profilerna hittar du under fliken “Profiler”.