Norrevångskolan är vackert belägen vid Mörrumsån i Mörrum. Här arbetar ungefär 270 elever i åk 7-9. Skolan har två arbetslag med 12 lärare i varje.

Skolledningen består av en rektor och en ledningsgrupp.  Elevhälsan består av rektor, skolsköterska, skolkurator, studie- och yrkesvägledare och  specialpedagog.

Så arbetar vi

Norrevångskolan är en helhetsskola. Studietid finns på skoltid och i direkt anslutning till skoldagens slut två gånger. Då finns utbildade pedagoger tillgänglig. Allt för att eleverna skall få möjlighet att arbeta klart här i skolan och inte behöva förlita sig på att hemmet kan stötta i alla ämnen. 

Skolans vision är att alla skall känna trygghet, meningsfullhet , delaktighet och arbetsglädje i det dagliga arbetet. Därför är relationsarbetet en viktig del av vår verksamhet. Utöver de vanliga lektionerna, träffar mentorerna sina mentorselever två gånger/vecka på mentorstid. Vid dessa tillfällen planerar/utvärderar eleverna veckan. Läsåret 22/23 kommer vi satsa extra på läsning. Vi arbetar också med elevens utveckling, både enskilt, kunskapsmässigt och med det sociala samspelet i gruppen. Vårt mål är att varje elev ska kunna utvecklas efter sina förutsättningar och få med sig de verktyg de behöver för framtiden. Skolan erbjuder välutbildad personal som med stort engagemang och djupa ämneskunskaper utmanar varje elev.

Elevforum

Elevforum är elevernas röst i det dagliga arbetet på skolan. Det är genom deras arbete man kan åstadkomma förändringar i skolmiljön. Rektor, lärarrepresentant och fritidspersonal träffar klassrepresentanterna ca en gång per månad och diskuterar aktuella frågor . Skolans elevforum har en aktiv roll och arbetar för att ständigt levandegöra elevdemokratin i olika sammanhang. Protokoll från dessa möten hittar du under “Elev – elevforum”.

Fritidsgården
Fritidsledarna finns på skolan och har både lunchöppet, eftermiddagsöppet och kvällsöppet.
Du hittar oss mittemot cafét på Norrevång och våra öppettider kan du se på dörren och även på hemsidan karlshamn.se under fliken fritidsgårdar. 

Välkommen till oss!