Under de senaste dagarna har frågan om mäns våld mot kvinnor uppmärksammats stort. Våld mot vuxna i parrelationer är ett omfattande problem och våld mellan vuxna drabbar också barn. Många våldsutsatta är föräldrar och många barn känner igen sin egen situation i de fall som lyfts i media.

Vill du ha hjälp så är det bara att ringa, chatta eller
mejla till BRIS när du vill dygnet runt. Bris finns för alla
barn upp till 18 år och du är anonym i kontakten med
oss så länge som du själv vill.
Ring 116 111 eller gå in på www.bris.se 

Bris vuxentelefon:
0771-50 50 50
Öppet vardagar 9-12

Bris vuxentelefon
för arabisktalande:
0774-48 09 00
Öppet vardagar 9-12