Niorna har denna veckan varit på kraftfulla studiebesök där energi har stått i fokus. Ett besök på Karlshamnsverket där eleverna fick veta vad man egentligen gör på Karlshamnsverket och varför det så sällan kommer rök ur skorstenarna.

På Kreativum fick eleverna fundera och resonera kring olika stationer i energiutsällningen. Bla fick de fundera över varför det är dyrare att ladda mobilen nattetid.

…och svaret på frågan i rubriken: 23/12