Under senvintern har eleverna i årskurs nio haft vinterutbildning vid Nytorpet. dagen var ett samarbete mellan biologiämnet och idrott och hälsa och innehöll bland annat is och utrustningskunskap i samband med vistelse på och vid isar. Vidare jobbade vi med att planera och utvärdera olika träningsaktiviteter och avslutade med att alla som vill fick testa på hur det är att hamna i vattnet vintertid. Dagen följdes upp på Norrevång med teoretiska case.

Tack för härliga dagar
!IMG_0220 IMG_0221 IMG_0223 IMG_0224 IMG_0226 IMG_0232 IMG_0235 IMG_0237 IMG_0239 IMG_0240 IMG_0241 IMG_0250 IMG_0255 IMG_0260