Fortsatt distansundervisning v 4

På inrådan av Smittskydd Blekinge och i samråd med smittskyddsläkare har beslut om fortsatt undervisning på distans tagits. Utskick har skett via Unikum men finns också här nedan. Fortsatt distansundervisning v 4

Terminsstart

Efter en annorlunda terminsavslutning är det dags att starta upp vårterminen 2021 – även terminsstarten blir annorlunda. Information har gått ut via Unikum – den bifogas även här. Ytterligare information kommer så fort nya beslut fattas och precis som...